Zaterdag 28 mei: Nykleaster

‘Wolkom!’
Ja, dat zijn wij allemaal, op zaterdag 28 mei in Jorwerd. Daar staat het Nijkleaster, een oude kerk bekend van het boek van Geert Mak (Toen God verdween uit Jorwerd).
Nu is die kerk een Nijkleaster, een “nieuw klooster” voor stilte, bezinning en verbinding (nijkleaster.nl).

Thema van deze dag is ‘Vertrouwen’.

Programma
09.30 Ochtendviering
10.00 Kennismaking met Nijkleaster 10.45 Programma deel 1
12.00 (Vegetarische) lunch (met soep) in het Wapen van Baarderadeel
13.00 Wandeling in drieslag: 
Stilte, Bezinning en Verbinding
14.00 Programma deel 2|
16.00 Afsluitende viering

De kosten zijn € 35,-, exclusief de reiskosten.

Het Nijkleaster is een bijzondere plek midden op het Friese platteland, waar je in alle rust op adem kunt komen. Tegelijkertijd is het een plek waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie, gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie.

Ga mee op 28 mei 2022!

Graag opgeven vóór 16 mei via info@dekapel.nu of 06 – 126 26 318.

Beschikt u over een auto en wilt u wel rijden en mensen mee nemen? Graag doorgeven