Home » Workshops met thema: Kunst, de kleur van de ziel

Workshops met thema: Kunst, de kleur van de ziel

Kunst is een uiting van de ziel, er wordt diep in de mens iets geboren wat hij of zij uit, en wat een nieuwe creatie wordt. Van het gecreëerde mag de bewonderaar genieten. Ook de mens die de kunst beziet, wordt op zijn/haar wijze van binnen ergens geraakt. Oftewel in de schoonheid van de kunst schuilt het goddelijke. Iedere viering is zo een kunstwerkje. Als wij innerlijk geraakt worden, wordt er iets van de zingeving in ons leven geraakt, je zou ook kunnen zeggen, door de kunst geven we God de ruimte om tot ons innerlijk te spreken.

Ik schreef in de vorige regels, dat in een viering/kerkdienst, eigenlijk de viering ook een kunstwerkje is, met haar mooie liturgie en haar overdenking. Door het lied dat wij zingen kan een mens geraakt worden, door tekst en melodie die samen komen. Een dichtregel die mij heel diep geraakt heeft is het lied 322 in het liedboek, waar Huub Oosterhuis dicht:

‘Schrift die mensen toekomst schrijft. Naam die trouw blijft’ ( laatste regel van vers drie ), hoe krijg je het gedicht, en dan die prachtige melodie van Antoine Oomen erbij, gewoon een lied dat een kunstwerk is. U zult op uw eigen wijze ook een lieddichter hebben, die u raakt. Als een lied zo diep innerlijk bij ons binnenkomt wordt de snaar van geloof oftewel zingeving geraakt. Op eenzelfde wijze kan een Bijbeltekst als een mantra bij ons binnenkomen en ons inspireren, het kan bemoedigen en het kan troosten.

De schilder Marc Chagall heeft ooit de woorden gesproken:  “Daar ieder leven dwangmatig naar zijn einde gaat, moeten wij ons leven, zolang het duurt, met onze kleuren van de Liefde en de Hoop schilderen. In deze liefde vindt men de maatschappelijke zin van het leven en het wezenlijke van iedere religie”.

Voor ons als mensen komt het erop aan, dat wij ons leven, zinvol leven. Dat geloof ons mag bemoedigen en troosten, dat wij ons leven inkleuren met de liefde zoals Jezus van Nazareth het ons heeft voorgeleefd. Laten wij in die navolging onze levensweg gaan.

Kunst, de kleur van de ziel. Om hier vorm aan te geven, nodig ik u graag uit voor een workshop dag in de Kapel.

Er worden drie workshops aangeboden waaruit u er twee kunt kiezen om aan deel te nemen:

a.  Mark van Praagh zal een schilder workshop aanbieden. In de workshop kijken we naar foto’s van vogels in verschillende maten, kleuren en vormen: van een lieflijk tuinvogeltje, vervaarlijke roofvogel tot exotische exemplaren. Hoe zou een vogel als symbool van de ziel of vrijheid er uit kunnen zien? Geïnspireerd door de foto’s én naar eigen fantasie tekenen  we een vogel met zachte pastel die jouw eigen idee zou kunnen verbeelden…. Schilder en graficus Mark van Praagh demonstreert pastelkrijt technieken en begeleidt de workshop. Teken- of schildervaring is zeker niet vereist.

b. Emilie Lindenbergh zal de workshop, werken met levensverhalen houden. Zij zal helpen om een start te maken waarbij wij iets van ons levensverhaal zichtbaar kunnen krijgen. Zij zal uitleg geven over hoe je het aanpakt als je over het levensverhaal van jezelf of van iemand anders wilt gaan schrijven. Verder zal er uitleg zijn over verschillende structuren die mogelijk zijn  wat chronologie, thema of korte verhalen betreft.

c. Ronald Naar  zal een zangworkshop geven en ons deze dag leiden in de gemeenschappelijke menselijke taal van het zingen. Het is spontaan, ongekunsteld, alledaags, opwellend uit het leven.  Zingen verbindt. Dit kun je ervaren tijdens de workshop. De samenzang schept een ambiance waarin saamhorigheid ervaren en vormgegeven wordt. Samenzang is vaak een ritueel dat ruimte kan scheppen waar gesproken taal ontoereikend is.  Iedereen kan zingen. De één heel welluidend op de voorgrond, de ander bescheiden op de achtergrond. Zingen is een kunst. Kom en beleef het mee.

U kunt ’s morgens een workshop kiezen, daarna genieten van de lunch en ’s middags nog aan een andere workshop deelnemen.

Datum: zaterdag 14 april
Tijd: 10.30 – 15.00 uur
Plaats: de Kapel
Kosten: € 15,= met lunch inbegrepen (contante betaling)
Opgave bij: Tom Rijken: tom.rijken@dekapel.nu
of tel. 06 – 22 51 75 65

Ronald Naar: Zang workshop Mark van Praagh: Zelf schilderen Emilie Lindenbergh: Levensverhaal