Home » Wereldlichtjesdag

Wereldlichtjesdag

Zondag 9 december vond voor de eerste keer in Hilversum Wereldlichtjesdag plaats. De Kapel verleende gastvrijheid aan ouders die moeten leven met het verlies van kinderen. Ook Uitvaartstichting Hilversum en Humanitas ’t Gooi/Steun bij Rouw verleenden hun medewerking.

Om 19 uur werden lichtjes aangestoken, net als op zoveel andere plekken in Nederland en de hele wereld. Omdat we er tijdzones zijn, is het licht zo elk uur doorgegeven van het ene deel van de wereld aan het andere als het daar 19 uur werd.

Samen met Hilversumse ouders bereidde ds. Peter Korver een bijeenkomst voor waarin verbondenheid met elkaar en met ouders elders op de wereld centraal stond. Veel lichtjes, enkele gedichten, muziek en ontmoeting waren de ingrediënten. Toon Heuwekemeijer zorgde voor een passende inrichting van de zaal. Er was een grote opkomst van ouders en vrienden.

Er werd gesproken door een dominee, een humanistisch raadsman, Rob Vos, en een moeder, Suzan Hilhorst, die zelf twee kinderen verloor aan een ziekte en zó krachtig en positief was, terwijl ze het toch zo moeilijk had (gehad). Ze schreef daarover ook een boek, ‘Sara en Liv’. In een ‘levensboom’ vol foto’s waren de afwezige kinderen aanwezig. Het was mooi om als Kapel het mogelijk te maken dat mensen van allerlei levensinstellingen – bijna niemand hoorde bij een kerk – elkaar kunnen troosten en bemoedigen bij zulk een ingrijpende ervaring als het verlies van een kind.