Home » Wat is God? 

Wat is God? 

Wat is God? Als ik deze vraag intik bij Google, wordt die meteen gecorrigeerd naar Wie is God? Het is tekenend voor mijn zoektocht. En wat zoek ik nu eigenlijk precies?

Ook bijzonder is deze zin bij Wikipedia: “Een god of godheid is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen als machtig, bovenmenselijk wezen wordt aanbeden en verantwoordelijk wordt geacht voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel.” 

Mijn aversie tegen het woord God wordt er alleen maar mee gevoed. Gek misschien, maar ik heb die aversie altijd gehad. En toch voel ik me ook Christelijk. Ik ben katholiek opgegroeid en in 2019 heb ik de belijdenis gedaan voor de Remonstrantse kerk. Maar daarin heb ik ook beleden dat ik niet geloof in God en wel in het universum als een wonderlijk geheel van al dat is, in samenhang met elkaar. Inclusief het goddelijke. Want dat goddelijke ervaar ik wel, in de enorme complexiteit van het al. Heel filosofisch eigenlijk, des Spinoza’s. 

Maar ik geloof niet in een God die verantwoordelijk is voor mijn werkelijkheid. Ik geloof ook niet in een verwoestende God, of in een God van wie alle niet-gelovigen denken dat God is. Al bestaan in mijn wereld die niet-gelovigen eigenlijk niet. Want niet geloven is ook geloven. Je gelooft alleen iets anders. Want nog steeds is God geen exacte wetenschap. Maar dat is een heel andere discussie.

Ik geloof ook niet in een oppermachtige, of een God die oordeelt. Ik geloof niet in een wezen, of iets dat bovenmenselijk is. Ik aanbid niet, maar heb wel een heel grote achting. Ik zie het goddelijke namelijk in alles. In jou. In mij. In de omgeving. Als ik praat met mensen buiten onze Kapel, dan is het beeld van God al snel iets of iemand dat helemaal niet overeenkomt met mijn werkelijkheid. Als ik zou zeggen dat ik geloof in God, dan zouden zoveel anderen daar een beeld van krijgen dat niet klopt met wat ik bedoel. 

Het gevolg daarvan is dat ik me buiten de Kapel al heel snel onbegrepen voel. Terwijl ik iets goddelijks ervaar op een spirituele manier, waarvan ik denk dat veel mensen dat best kunnen herkennen. En dat vind ik uitermate frustrerend. Want ik wil zo graag begrepen worden. En ik wil zo graag delen. Delen in wat ik denk dat zo bijzonder is in onze wereld, in ons al. Ik wil zo graag verbinden.

En dus zoek ik andere woorden. Andere manieren om die verbinding te maken. Ik zoek verbreding en verdieping tegelijk. En precies dat is de reden dat ik me niet meer laat beperken. Ik heb me daarom sinds kort óók aangesloten bij Vrijzinnigen Nederland. Omdat ik niet meer hoef te kiezen. Alles kan er zijn. 

Jacqueline Machino