Home » Wat gelooft de dominee zelf?

Wat gelooft de dominee zelf?

Wat geloven predikanten eigenlijk zelf nog? Op 5 oktober werd het 100-jarig bestaan van het Convent van Remonstrantse predikanten gevierd. Dat gebeurde in Leiden, de bakermat van de vrijzinnige theologie. Ter gelegenheid daarvan verscheen het boek ‘In mij stroomt een rivier’. Daarin geven 24 predikanten antwoord op de vraag wat het geloof voor hen persoonlijk betekent. Dat levert heel persoonlijke en kwetsbare antwoorden op.

Schrijven over wat de bron is van hun eigen spiritualiteit maakt al gauw duidelijk dat ze net zo zoekend zijn naar antwoorden op levensvragen als hun gemeenteleden. Onze predikant Peter Korver schreef een hoofdstuk met de titel mee ‘Gedragen door een geheim’. Een predikant mag zelf leven vanuit het besef gedragen te worden door een geheim. Over het gebed zegt hij: “Als je eerst  je rationele vragen en problemen met bidden wilt oplossen, kom je vermoedelijk nooit aan bidden toe.”