Home » VVP en nieuwe boeken

VVP en nieuwe boeken

Deze maand ontvangen we Erik Jan Tillema als gastpredikant. We kennen hem natuurlijk als onze oud ‘kerkelijk inspirator’, die tussen 2013 en 2015 een aantal vernieuwende activiteiten opstartte. Daarna werd hij beleidssecretaris van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten.  

 

In maart besteedden wij in Kapel Nieuws aandacht aan het jubileum van de remonstrantse gemeente Hilversum, vorige maand stond de kerk van de NPB aan de Tesselschadelaan in de schijnwerper en deze maand is het de beurt aan die andere pijler onder onze Kapelgemeenschap, de VVP, die zichzelf ook afficheert als Beweging voor eigentijds geloven. De leden maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en willen met hun vereniging opkomen voor het vrijzinnige gedachtengoed binnen die kerk. In Hilversum fuseerde in 1962 de plaatselijke afdeling van wat toen nog de VVH (Vereniging van Vrijzinnig Hervormden) heette met de afdeling van de NPB. Om die reden zijn er verschillende Kapellers via de VVP ook lid van bijvoorbeeld de Bethlehemkerk. De VGH als geheel is via het lijntje van de VVP ook waarnemer bij de centrale kerkenraad van de Protestantse Kerk Hilversum en we participeren ook in het kerkblad voor Hilversum dat tegenwoordig Kerkbrink heet. 

Bij de VVP ontwikkeld Erik Jan tegenwoordig velen activiteiten. De afgelopen maand maakte hij samen met Paul Delcour een documentaire ‘Vrijzinnig hervormd: van kroeg tot kerk’, over de geschiedenis vanaf het oprichtingsjaar in 1904. Maar ook is hij verantwoordelijk voor het verschijnen van twee recente boeken die wellicht ook interessant zijn voor u. 

Het eerste werd op 17 mei gepresenteerd in het kerkje in Zevenhuizen (bij Gouda) en heet ‘Vrijzinnig Verleden’ (uitgave Bureau Deus, 2017). Elf auteurs, waaronder prof. Eric Cossee, twee jonge promovendi, Erik Jan Tillema en Peter Korver schrijven over de geschiedenis van zowel VVP als de NPB. Daarmee wordt voorzien in een leemte, want er is nog weinig onderzoek naar deze organisaties gedaan, dit in tegenstelling tot die van de geschiedenis van remonstranten en doopsgezinden.

Een tweede boek heeft de titel ‘Tussen vraag en antwoord. Vrijzinnig bidden in de praktijk’ (uitgave VVP, 2017). Steeds meer gemeenteleden én predikanten vinden het moeilijk om de handen te vouwen. Herkent u dat? Tot wie bid je? Kun je wel bidden als je God vooral als een vraag ziet? En hoe bid je? Het zijn vragen waar mensen mee kunnen worstelen en het kan er toe leiden dat iemand stopt met bidden. Maar ook met een vrijzinnig godsbeeld – zelfs als aan het bestaan van God wordt getwijfeld – is het goed mogelijk om te bidden. Vijf vrijzinnige voorgangers geven daarbij tal van aansprekende voorbeelden. 

Peter Korver