Home » Vrijzinnige Lezing, Geertekerk, Utrecht

Vrijzinnige Lezing, Geertekerk, Utrecht

Theoloog Frits de Lange houdt op vrijdagavond 16 maart de tweede Vrijzinnige Lezing in de Geertekerk in Utrecht. Daarin gaat hij op zoek naar een radicaal nieuw begin voor de christelijke theologie.

‘De theologie leidt voortdurend schipbreuk in haar pogingen om de christelijke traditie te doen landen in de hedendaagse cultuur. Dietrich Bonhoeffer schreef al in 1945: ‘De mensen kunnen, zoals ze nu zijn, eenvoudigweg niet meer religieus zijn.’ En: ‘We zijn weer helemaal op de aanvang van ons verstaan teruggeworpen’. Maar de kerken hebben de radicaliteit van zijn waarneming na de oorlog onvoldoende onderkend. Het klassiek-kerkelijke dogma bleef leidend voor de mainstream theologie in de 20e eeuw. Vrijzinnig verzet daartegen heeft nauwelijks een alternatief kunnen bieden, anders dan: ‘wij zijn niet meer orthodox’, zo stelt theoloog De Lange. ‘In mijn lezing wil ik in het spoor van Bonhoeffer verkennen of een radicaal nieuw begin mogelijk is voor de christelijke theologie. In de overtuiging dat het daarin blijft draaien om Jezus van Nazareth, maar dat we verraad aan hem plegen als we opnieuw een religie van hem maken’.

Frits de Lange (1955) is hoogleraar Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) in Groningen

Datum: 16 maart
Locatie: Geertekerk Utrecht
Tijd: aanvan 20.00 uur, kerk open 19.30 uur
Kosten: €10.- voor studenten, minima en leden van de Geertekerk € 5

Opgave: via de website www.devrijzinnigelezing.nl