Home » Vrij-zinnige verbeelding

Vrij-zinnige verbeelding

Hebt u ze zien hangen, de spandoeken – of met een mooi woord banners – die in de Vredesweek alle invalswegen van Hilversum sierden? De tekst van de vredespaal Moge er vrede op aarde zijn in het midden, geflankeerd door het logo van de gemeente Hilversum rechts en de Kapel links.

De Kapel is steeds meer zichtbaar binnen de Hilversumse samenleving. We zijn misschien een kleine gemeenschap, maar draaien binnen het kerkelijke, het sociale en het maatschappelijk systeem op volle kracht mee. Wat verbeeldt die kleine Kapel zich wel?

Debatavond
Eerder dit jaar bezocht ik, samen met een aantal andere leden van onze Kapelgemeenschap, een debatavond in de Morgensterkerk met het thema Ieder voor zich en God voor ons allen – de kerk en het maatschappelijk debat.
Het debat ging over de vraag hoe de lokale kerk(en) en de lokale overheid elkaar kunnen helpen om buurten te laten opbloeien.
Eén van de drie sprekers was burgemeester Broertjes en hij zei o.a.: De kerk kan zich opnieuw uitvinden, juist in de buurt. De kerk kan een maatschappelijke rol vervullen, dan krijgen we het geloof er gratis bij.
Als Kapel voelen wij ons zeker aangesproken door dit appèl.

Naar binnen en naar buiten gericht.
Laat dit nu net aansluiten bij onze beleidsnota waarin drie ambities verwoord staan die ik in mijn eigen woorden verkort weergeef:
– De Kapel is ons prachtige huis waar verschillende teams met enthousiasme werken.
– Onze geloofsgemeenschap is een oefenplaats waarin we aandacht en zorg hebben voor elkaar en samen leren en zoeken naar (tijdelijke) antwoorden.
– De Kapel verbindt zich met de samenleving door middel van een aantal projecten.
Dit doen wij niet zomaar, dit doen wij in verbinding met elkaar en in verbinding met dat wat zoveel groter is dan wij kunnen verstaan en onze God mogen noemen.
Wanneer ik kijk naar de wereld om ons heen ben ik soms geschokt te zien hoe we verruwen en ons steeds harder opstellen tegenover elkaar. We verliezen uit het oog dat onze medemens mens is.

Verbeelding
Twee dagen mocht ik Vrijzinnig Bijtanken deze maand, twee studiedagen van Vrijzinnigen Nederland.
Op het programma twee vrijzinnig sprekers; Tom-Eric Krijger, auteur van het proefschrift De tweede Reformatie, Nederlands vrijzinnig protestantisme 1870-1940 en Laurens ten Kate, hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en Humanisme. Beide spraken over verbeelding.
Tom-Eric benoemde verbeelding als zelf zin geven aan het leven. En  Laurens zei dat wanneer we iets verbeelden we een beeld vast zetten waar we tijdelijk in wonen.

Van droom naar werkelijkheid
Wat verbeeldt die kleine Kapel zich wel? schreef ik. De Kapel wil medeschepper zijn aan een wereld van Vrede, een wereld van heel-Zijn. Dit beeld staat ons voor ogen. Ik hoop dat u met ons mee verbeeldt en mee schept. Niet alleen bestuur en voorgangers of een enkel individu. Laten wij, vanuit geborgenheid in onze eigen gemeenschap, samen onze schouders eronder zetten.

U bent hiervoor nodig!
Hoe? Door bij de mooie evenementen die wij binnen en buiten de Kapel organiseren uw gezicht te laten zien, ambassadeur van de Kapel te zijn. Ik nodig u daar van harte voor uit.
De vredesweek waarin wij zo actief  waren was er één. Het Festival van vertrouwen staat op stapel, we verbinden ons met andere vrijzinnige organisaties om zo van klein naar groter te groeien.
Vrede kun je leren, zo is de titel van het door Thomas d’Ansembourg en David van Reybrouck geschreven boek.
Niet alleen dromen over vrede,
maar laten wij vrij-zinnig verbeelden.

Laten wij ons persoonlijk en als Kapel vrij en zinnig inzetten voor vrede, in woord en daad

Monika Rietveld