Vredesweek

Werken aan vrede is voor de Kapel een belangrijk thema. We richten ons daarbij op dwarsverbanden met andere organisaties in Hilversum om vrede gestalte te geven.

Zeven jaar lang, tot en met 2020, werd er ieder jaar een Vredespaal geplaatst om mensen te eren die hebben bijgedragen aan het creëren van vrede, vriendschap, verbinding of veiligheid in Hilversum.

In 2021 was er een fietstocht langs deze 7 palen, steeds met een korte bezinning.
Als afronding van deze cyclus plaatste toenmalig burgemeester Pieter Broertjes een vredesboom in de tuin van de Kapel. Hiermee gaven we uiting aan ons geloof dat duurzame vrede en gerechtigheid tussen mensen niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk is. Als we groots denken en klein doen.

Thema Vredesweek 2022

Dit jaar is het landelijk thema van de Vredesweek ‘Generatie Vrede’. Deze ‘generatie’ verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede; over grenzen heen, ongeacht verschillen in huidskleur, gender, religie of afkomst.

Eerste Hagenpreek Rosarium
Op zaterdag 17 september om 15:00 uur houdt Anita Keita, directeur Versa Welzijn, de eerste hagenpreek.

Programma

* muziek door het Mantelzorgkoor
* welkom door Akke-Clara Thimm-Stelwagen
* Anita Keita geeft in haar ‘Preek van de leek’ haar visie op ‘Generatie Vrede’.
* daarna is er tot 17:00 uur een creatieve vredesuitwisseling ‘wat is vrede voor u?’

Neemt u gerust een kleedje, stoeltje, rol- stoel of rollator mee om lekker te zitten. En iets lekkers om te eten en drinken. 