Home » Vredesweek 2016 – Dit land is van ons

Vredesweek 2016 – Dit land is van ons

 

Het is 21 september, door de Verenigde Naties uitgeroepen tot  Internationale Dag van de Vrede. In Hilversum wordt ieder jaar dan een prijs uitgereikt aan iemand die belangrijk bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid, aan de ‘sociale vrede’. Deze bestaat uit de vredespaal die een zichtbare plek krijgt in het dorp. Het initiatief is enkele jaren geleden genomen door De Kapel, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap, waar ook de doopsgezinden deel van uitmaken. Dit jaar is de genomineerde Tukkie Tuk, een ‘sociaal buurtwerker’.  Voordat ik op weg daarheen ga, staat de televisie aan en ik volg een halfuurtje de begrotingsdebatten. Op deze dag van de wereldwijde vrede en geweldloosheid is het eerste dat ik een politicus hoor roepen: ‘Nederland is ons land. Het is van ons. Niet van jullie. Wij zijn Nederland en dit is ons land. En dat we gaan terugveroveren. Vanaf vandaag.’  Geert Wilders, ja. Die taal went nooit. Enigszins gedeprimeerd fiets ik naar buurthuis St. Joseph in ‘Oost’, de wijk waar van ouds veel onderlinge verbondenheid was, maar die tegenwoordig de nodige spanningen kent . Nieuwkomers en oorspronkelijke bewoners, lager en hoger opgeleiden, mensen mét en zonder betaald werk, oud en jong moeten hun best doen om in vrede met elkaar te leven.

vredespaal-tuk-3Bij het wijkcentrum wacht voor ieder die langskomt een verrassing. Het is buiten druk. Het is nog licht en de bewoners van het nabij gelegen kleinschalige en huiselijke verpleeghuis hebben een plekje ingenomen. Buurtbewoners lopen aan en ook leden van de raad van kerken en andere betrokkenen bij de vredesweek zijn aanwezig. En iedereen weet: vandaag wordt Tukkie Tuk in het zonnetje gezet. En iedereen gunt haar dat van harte, want zoals we te horen krijgen, zij werkt in deze wijk vanuit haar hart, ze doet al die kleine dingen die moeten gebeuren, ze straalt altijd vrolijkheid uit, ze kent iedereen, ze is de grote buurt-bemoeial, ze doet ons samen groeien in hartelijkheid. Een koor zet de feestelijkheden in met liederen die iedereen mag meezingen. ‘Een beetje vrede, een beetje liefde / voor deze wereld waarop we wonen / Tukkie verbindt ons allemaal / Zij krijgt hiervoor de vredespaal’.  Ds. Tom Rijken spreekt haar toe: ‘Op je geboortekaartje stond al : geboren voor de vrede’. Vervolgens mag de genomineerde van vorig jaar, pastoor Jules Dresmé, die zo verbindend optrad na de ramp met de MH17, waarbij veel slachtoffers uit Hilversum vielen, uitleggen waarom hij vindt dat de nieuwe vredespaal bij Tukkie thuis hoort.  Nu nog is de paal ingepakt in een vlag in regenboogkleuren met het woord Peace.

vredespaal-tuk-2Als het doek wordt weggetrokken is aan de vier zijden van de paal in vier talen te lezen ‘Moge vrede heersen op aarde’. Die talen zijn het Nederlands, het Engels, het Hebreeuws en het Arabisch.  Haar reactie: ‘Jeetje mina, deze buurt krijgt dit vredesgebaar. Jullie, mensen hier, geven mij zoveel energie, dat het een wonder is dat ik nog niet sta te schijnen’.  Maar wie goed kijkt, ziet dat ze dat wel degelijk doet.  ‘Deze paal is teken van verbinding en een aanzet om te komen tot vredes speelplaatsen, vredes ontmoetingsplaatsen, ja om hier een vredesdorp te zijn.’ Er is nog een cadeautje. Yousef, een jongen uit de buurt heeft een vrolijke, hartelijke rap op haar gemaakt, ‘Ik noem dit de Tukkie wijk’.

vredespaal-tuk-1Inmiddels is het op deze laatste avond van de zomer donker geworden. Binnen is er koffie voor iedereen, voor mensen met en zonder hoofddoekje, voor gezonde en minder gezonde mensen, voor gelovigen en voor wie het allemaal niet zo weten, voor buurtbewoners en mensen van buitenaf. En dominee Hans Bouma, die in zijn inmiddels lange leven heel wat gedichten en bezinnende teksten schreef, mag het nog eens benoemen. ‘De verschillen tussen mensen zijn boeiend, maar ook de paralellen. Mensen en bomen wortelen in dezelfde aarde en reiken naar dezelfde hemel. Voor iedereen is er dezelfde bron. Er is veel wat ons verdeelt en nog meer wat ons verbindt. In alles wat leeft weerspiegelt zich een geheim en iedere manifestatie van leven is uniek. Weet wat je waard bent. Je mag er zijn.’

Dit land is van ons. Hoe waar zijn die woorden. Dit land is van ons allemaal, van mensen en van dieren en van planten, van islamieten en christenen, van niet-weters en van betweters, van hoog- en laagopgeleiden, van armen en rijken.

Ds. Peter Korver

Predikant bij De Kapel, de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum