Home » Vredespaal Gooise Daltonschool

Vredespaal Gooise Daltonschool

Vredespaal voor De Gooise Daltonschool in de Meent

De Vredespaal 2017 is dit jaar toegekend aan  De Gooise Daltonschool  in de Hilversumse Meent. Directeur Maurice van Kouwen neemt deze jaarlijkse prijs, die wij als Kapel uitreiken,  samen met de kinderburgemeester  Willemijn de Groot, in ontvangst. Het monument wordt in de Vredesweek op donderdag 21 september om 11.30 uur onthuld. Na de onthulling is er de ontmoeting op het plein.

De Daltonschool is voorgedragen door Tukkie Tuk, welzijnswerker in Hilversum-Oost. Zij was de ontvanger van de Vredespaal 2016 . Zij koos voor deze school omdat er in alle groepen bewust wordt gewerkt om een ‘vreedzamer school ‘ te zijn. Om met elkaar op te trekken, zonder te pesten. Zonder elkaar te negeren, zonder het conflict te zoeken. En daar waar problemen ontstaan worden deze met elkaar in onderling overleg opgelost. De school vervult hiermee ook een verbindende functie in de buurt.

U, als mede Kapelleden en vrienden, bent van harte uitgenodigd, daar het ons monument van vrede is, dat wij aan de samenleving willen aanbieden. Ik vertrouw erop dat u donderdag 21 september om 11.30 uur bij dit feestelijk gebeuren aanwezig bent  – Vuurvlindermeent 56  – De Meent. De vredespaal komt op het plein voor de school te staan, oftewel voor het wijkgebouw, dus achter het winkelcentrum.

Tom Rijken