Home » Vredesevent op Kerkbrink  “ Generaties voor Vrede “

Vredesevent op Kerkbrink  “ Generaties voor Vrede “

Op woensdagavond 19 september zal om 20.30 uur het vredesevent van de Raad van Kerken op de Kerkbrink in Hilversum plaats vinden. In deze vredesweek waar het thema “Generaties voor Vrede” centraal staat, zullen wij als kerken in Hilversum onze inbreng met jong en oud zichtbaar laten worden op de Kerkbrink. De jongerenwerkers Christaan Trommel en Renate Japenga zullen deze avond mee vorm geven. Jong en Oud zullen een aandeel in het programma hebben. Rond de Muziek-kiosk op de Kerkbrink zal het thema “Generaties voor Vrede” door het koor Edoza en door drie gastsprekers gestalte worden gegeven. ( Bij slecht weer kunnen wij uitwijken naar de Grote Kerk ).

Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld. Vrede kunnen wij van elkaar leren. Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen – binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. Zo willen wij deze avond leren van de drie grote vredestichters van de 20ste eeuw, te weten Mahatma Gandhi, Martin Luther King en Nelson Mandela. Deze drie personen zullen vertaald gaan worden door een jongere die zal spreken over Mahatma Gandhi, die zijn boodschap uitdroeg in de houding van Geweldloosheid. De tweede spreker is welzijnswerker Tukkie Tuk die het gedachtengoed van Martin Luther King zal vertalen en onze derde spreekster is oud-burgemeester mevrouw Jeltien Kraaijeveld-Wouters, zij zal de gedachte van verzoening alwaar Nelson Mandela voor stond vertalen. Dit alles in korte TED achtige toespraken en afgewisseld door het zingen van het koor Edoza. Door de jongeren wordt nog gewerkt aan een speciale act die zij zichtbaar zullen maken. Vooraf zal er koffie en thee zijn en ook achteraf is er alle ruimte voor ontmoeting. Het geheel zal een klein uur duren.  Wij hopen u op deze bijzondere avond in het midden van de Vredesweek in Hilversum op de Kerkbrink te ontmoeten.