Home » Voorstelling Alz…enzo

Voorstelling Alz…enzo

De Contactgroep Ouderen Pastoraat (COP)  organiseert dit jaar een heel bijzondere middag. Op 28 september zal Kees van der Zwaard zijn theaterproductie “Alzh…enzo…” komen spelen. In de één uur durende voorstelling neemt hij zijn publiek mee op de zoektocht naar herkenning en begrip, wanneer Alzheimer bij jou of bij een naaste het dagelijkse leven verandert. Hij doet dat zowel realistisch als humoristisch. Gezien de vele positieve reacties die de artiest op zijn voorstelling ontving, kan het COP deze kans niet voorbij laten gaan. Na de voorstelling zal er gelegenheid zijn om met elkaar in gesprek te gaan.

Wetend dat een toenemend aantal mensen geconfronteerd wordt met Alzheimer, willen we deze COP middag graag breed openstellen. Natuurlijk allereerst voor bezoekers in het ouderenpastoraat. Maar daarnaast ook voor iedereen die er mee te maken heeft of krijgt in de naaste omgeving en voor iedere belangstellende voor het onderwerp.

Van harte welkom dus. En door deze vroegtijdige aankondiging kunt u de datum alvast vastleggen in uw agenda. Voor de organisatie is het prettig wanneer u zich aanmeldt. Dat kan via het mailadres van de voorzitter van de COP: connyroozendaal@hetnet.nl

De COP bestaat uit voorgangers en geestelijk verzorgers van: Bethlehemkerk, Diependaalsekerk, Morgensterkerk, Regenboogkerk, de Grote kerk, VGH de Kapel, Geestelijke Verzorging Hilverzorg en Geestelijke Verzorging Amaris.

Datum: donderdag 28 september 2017
Locatie: De Morgenster, Seinstraat 2 te Hilversum
Aanvang: 14.30 uur, inloop vanaf 14.00 uur