Home » Vijfde vredespaal was voor Lopes Dias

Vijfde vredespaal was voor Lopes Dias

Woensdag 19 september is een mooie, late zomeravond. Bij de entree van Woondienstencentrum Lopes Dias in Hilversum-Noord zitten bewoners van de zorgappartementen, buurtbewoners, personeel, leden van allerlei kerken, gemeenteraadsleden en nogal wat leden van De Kapel in afwachting van wat komen gaat: de onthulling van de vredespaal. Het is dit jaar voor de vijfde keer dat door De Kapel de vredesprijs wordt uitgereikt aan een persoon of een instelling die bijdraagt aan verbinding in de samenleving en daarmee aan de (sociale) vrede.

Lopes Dias is het verbindend hart van de wijk met tal van voorzieningen onder één dak, zoals het wijkcentrum, de bibliotheek, huisartsen, een kapper, een fysiotherapeut, het Thuiszorgteam van Hilverzorg, diëtiste en logopedie. Je kan er gezellig een kopje koffie drinken en er is ruimte voor cursussen of andere activiteiten.

Het Vredesteam van De Kapel heeft een kort en gevarieerd programma gemaakt. Tom Rijken heet iedereen welkom, waaronder twee burgemeesters: Pieter Broertjes en Louise de Wit, de kinderburgemeester. De eerste herinnert ons aan de SDAP-wethouder Lopes Dias, die voor de oorlog met succes voor veel sociale voorzieningen heeft geijverd en in de oorlog vanwege zijn joodse achtergrond is vermoord. Louise leest een zelfgeschreven gedicht voor.

Wim van Baalen geeft de geschiedenis van de vredespaal aan: het was een Japanner die in 1955, als reactie op de oorlog en de atoombommen op zijn land de actie begon. Inmiddels staan er 252.000 vredespalen, verspreid over 90 landen.

Een koor van bewoners zingt Dona nobis pacem, samen met alle aanwezigen. Een bolletje wol gaat rond. Ieder rolt het een stukje verder uit en houdt op zijn plek de draad vast. Al gauw is er een zichtbaar netwerk ontstaan – een verbinding – tussen alle mensen. Dan is er voor iedereen binnen koffie en vredesgebak. Daarna wordt het vredesfeest voortgezet in het centrum van het dorp, op de Kerkbrink. Ook daar zijn activiteiten georganiseerd in het kader van de vredesweek.

Dank aan Wim van Baalen, Joke Mattern en Anne de Jong van ons Team Vrede!