Home » Vieringen

Vieringen

  • Viering met Monika Rietveld 1 maart 2020 10:30 - Op zondag 1 maart is er een Anders dan anders Viering. Dan heten onze nieuwe leden en vrienden van het afgelopen jaar welkom en hopen we elkaar beter te leren kennen. We vormen met elkaar een kleurrijke gemeenschap waar we elkaar ontmoeten. Ontmoeten is het avontuur van kijken en zien,…
  • Viering met ds. van Woerden 8 maart 2020 10:30 - Op 8 maart is ds. Machteld van Woerden onze gastpredikant. Zij studeerde theologie aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam. Na haar afstuderen werkt ze enkele jaren als predikant in de Gemeente Amsterdam. Machteld studeert ook solozang aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam.  Begin jaren ’80 gaat zij vervroegd met emeritaat…
  • Viering met Peter Korver 15 maart 2020 10:30 - Op 15 maart, de derde zondag van de 40-dagentijd, staan we stil bij het thema Leiderschap; de vaardigheid,  met name van politici, bestuurders en voorgangers, om leiding te geven aan een groep mensen of een organisatie. Wat komt er kijken bij verantwoordelijk leiderschap? We lezen Exodus 17:1-8 en Johannes 4:1-15. …
  • Viering met Joke Werner 22 maart 2020 10:30 - Op 22 maart is Joke Werner onze gastpredikant. Thema van deze morgen is STEM EN TEGENSTEM. Er zijn zoveel verschillende soorten stemmen: we horen boze stemmen, bemiddelende stemmen, ego stemmen, zwakke stemmen, stemmen met vermeende humor en stemmen met echte humor, harde stemmen, weerzinwekkende stemmen, mondige en onmondige stemmen. Er…
  • Viering met Peter Korver 29 maart 2020 10:30 - Op 29 maart, de vijfde zondag van de 40-dagentijd, lezen we twee opstandingsverhalen, over mensen die levend dood zijn en van dood tot leven komen. Het gaat om het visioen van de profeet Ezechiël 37 en het verhaal over Lazarus die door Jezus weer tot leven wordt gewekt (Johannes 11). …
  • Viering met Tom Rijken 5 april 2020 10:30 - Op 5 april, Palmzondag, geeft het Vredesteam de viering mede vorm, net als Timo van Kempen die met de kinderen gaat werken van de ouders en opvoeders die aanwezig zijn. De intocht in Jeruzalem geeft iets weer van Jezus’ glorieuze levenshouding waarbij het element van vrede steeds centraal heeft gestaan.…
  • Stille Week 6 april 2020 19:30 - In de week voor Pasen is er iedere avond een vesper. Deze begint steeds om 19.30 uur. Maandag 6 april wordt de vesper geleid door het Team Duurzaamheid. Dinsdag 7 april wordt de vesper geleid door de gespreksgroep Levensvragen Woensdag 8 april wordt de vesper geleid door het Kunstteam Donderdag…
  • Pasen viering 12 april 2020 10:30 - Paasmorgen 12 april mogen de feestklanken van het nieuwe levensperspectief klinken. Het Kapelkoor o.l.v. Annette van Tol geeft haar medewerking aan deze viering. Centraal staat de lezing uit Johannes 20, over de ontmoeting van Maria Magdalena in de graftuin met haar dierbare vriend Jezus van Nazareth.  De voorganger in deze…
  • Viering met Peter Korver 19 april 2020 10:30 - Op 19 april, de zondag nà Pasen, is het thema Veerkracht. Waaraan ontlenen wij, na heftige en ingrijpende gebeurtenissen, de kracht om weer op te krabbelen en ons leven weer op te pakken?  Voorganger is ds. Peter Korver.
  • Viering met ds. Joep de Valk 26 april 2020 10:30 - Op 26 april ontvangen wij ds. Joep de Valk als gastpredikant. Hij is remonstrants predikant in De Vrijburg in Amsterdam. Na een studie bedrijfskunde wordt hij ondernemer. Op zijn 45e verkoopt hij zijn bedrijf, gaat  theologie studeren en richt zich op mensen aan de rand van de samenleving, zoals daklozen…