Home » Vieringen

Vieringen

  • Viering met Yko van der Goot 26 januari 2020 10:30 - Op 26 januari is ds. Yko van der Goot onze gastvoorganger.  Tot 1 januari is hij nog predikant van de Doopsgezinde Gemeente in Zeist en vindt daarna een opvolger in onze oud-stagiaire ds. Maaike de Jong. Ruim vijfendertig jaar werkte hij bij de omroep (NCRV). Daarna was hij zeven jaar predikant…
  • Herberg viering 2 februari 2020 10:30 - Op 2 februari is er een Herberg-viering. Deze wordt voorbereid en geleid door het Team Vieringen. Een viering dus waar we met elkaar aan tafel zitten en koffie, zingeving en ontmoeting elkaar afwisselen.
  • Viering bij de Soefies 9 februari 2020 11:00 - Op zondag 9 februari zijn wij te gast bij het Soefie centrum op de Oude Engweg 19 te Hilversum. De viering zal om 11.00 uur beginnen. Frank van der Veer en Tom Rijken zullen samen de viering leiden. De gedachte van de “gulden regel” zoals die in de zes wereldreligies…
  • Viering met Elly van Kuijk 16 februari 2020 10:30 - Op 16 februari gaat Elly van Kuijk voor. Het woord gaspredikant is niet helemaal op haar van toepassing, want zij is lid van De Kapel. Vorig jaar deed zij haar proponentsexamen na het voltooien van de opleiding aan het Remonstrants Seminarium. Zij schrijft: In deze viering wil ik graag met…
  • Viering 23 februari 23 februari 2020 10:30 - Op 23 februari lezen we Mattheüs 4 waar Jezus op de proef gesteld wordt door de duivel. Het thema van de viering is ‘verleiding’. In het Onze Vader bidden wij: En leid ons niet in verzoeking. Katholieken: leid ons niet in bekoring. In de Bijbel in Gewone Taal zegt: Help ons…