Home » Vieringen

Vieringen

Elke zondag is er een viering in de Kapel. Onze voorgangers, Ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen en Erik Jan Tillema, gaan regelmatig voor, afgewisseld met gastpredikanten. Deze gastpredikanten hebben vaak een band met de Kapel. Bijvoorbeeld predikanten of stagiaires die eerder aan de gemeente verbonden waren of predikanten en geestelijk verzorgers uit buurgemeenten. Een aantal vieringen wordt door mensen uit de gemeente verzorgd.

We hebben een standaardliturgie, waar we ook regelmatig weer van afwijken. Dat maakt dat elke viering anders is. Meestal wordt er uit de bijbel gelezen, maar een gedicht of een bijzonder verhaal of een filmfragment kan ook de rode draad in de viering zijn. Vaak is er in de viering een ‘open ruimte’, een moment waarop kerkgangers zelf iets kunnen inbrengen over het thema of de preek. Regelmatig is er een het-kan-anders-viering, een viering waarin geëxperimenteerd wordt met de vorm. We zijn nu eenmaal een vrijzinnige geloofsgemeenschap.

Elke viering wordt muzikaal ondersteund.  Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Voor de komende vieringen zie de agenda.