Home » Viering vanuit de Kapel 19 april 2020

Viering vanuit de Kapel 19 april 2020

Viering vanuit de Kapel, Hilversum, zondag 19 april 2020 met Peter Korver.
Kijk op www.dekapel.nu voor de overige vieringen.

De collecte is voor UNICEF
“Samen voor kinderen, jongeren en ouders tegen Corona” is het motto van UNICEF in deze tijd. Júist nu, moeten kinderen kind kunnen zijn!

Wilt u júist nu graag in actie komen en iets betekenen voor kinderen, doneer dan op
rek.nr. NL63 ABNA 0545 9221 19
t.n.v. diaconie VGH o.v.v. UNICEF.

Alleen samen kunnen we deze crisis het hoofd bieden.
Hartelijk dank!