Home » Viering over godsdbeelden

Viering over godsdbeelden

Zondag 29 juli leidde Monika Rietveld, pastoraal werker van De Kapel, een dienst waarin onze godsbeelden centraal stonden. Hoe stellen wij ‘God’ voor en hoe doen mensen in andere kerken en wereldgodsdiensten dat? Op de tafel stonden enkele verbeeldingen opgesteld: een Heilig Hartbeeld, een aangekleed Jezusbeeldje, een beeld van Sint Christoffel, enkele Hindoe-beelden en een grote kaart met daarop in het Arabisch de 99 namen van Allah. Hoe bijzonder hoe mensen in uiteenlopende culturen uitdrukking weten te geven aan dat wat te groot voor ons denken is, aan dat wat elk voorstellingsvermogen te boven gaat en dat ons leven toch draagt.