Viering met Tom Rijken

Zondag 19 maart komt ds. Tom Rijken weer bij ons.

Als leidraad voor de viering neemt hij de jaartekst van de Doopsgezinden voor dit nieuwe jaar: Genesis 16, vers 13. Daar staat:
‘U bent de Eeuwige die naar mij omziet.’ We horen een prachtig verhaal over Hagar in haar relatie tot Saraï en Abram. Hagar vlucht de woestijn in en heeft daar een ontmoeting met haar boodschapper: een mens die haar aanspreekt, die haar ziet en haar leven verandert.

Het zal gaan over het ‘gezien worden’, een verlangen waar wij allemaal naar hunkeren.