Home » Viering met Tom Rijken

Viering met Tom Rijken

Op zondag 12 januari zal in de viering de Bijbel jaartekst van 2020 klinken.

Ds. Tom Rijken zegt daarover: ‘Vanuit de Evangelische Broeder Gemeente wordt sinds 1730 ieder jaar een Bijbeltekst als zodanig gekozen. De Doopsgezinde Wereld Broederschap heeft deze traditie van werken overgenomen. Vandaar dat ik ook jaarlijks een jaartekst introduceer. Voor dit jaar is dat de tekst uit Marcus 9 vers 24 waar staat “Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.“