Home » Viering met Ruud Mulder

Viering met Ruud Mulder

Op 1 december gaat ds. Ruud Mulder voor. Hij schrijft over deze viering: Het is de eerste zondag van Advent, tijd van verwachting en het uitzien naar de komst van het Kind. Ik hoop ik voor te gaan en verheug me erop u weer te ontmoeten! 

Het zal mijn laatste dienst hier worden; dat heeft zoals u weet alles te maken met het afscheid van mijn werk als geestelijk verzorger van Tergooi, locatie Blaricum, begin september. Aan mijn verbintenis met de Kapelgemeenschap komt daarom ook een einde met ingang van het nieuwe jaar. 

Voor deze zondag kies ik een Adventstekst uit Jesaja (40:1-5) en een tekst die niet gauw met Advent zal worden gelezen: het verhaal dat Jezus zijn wonden toont aan de ‘ongelovige’ Tomas (Johannes 20:24-29). 

Van het Kind dat wij verwachten weten we alleen omdat Hij tegelijk de Opgestane is die zijn leerlingen is voorgegaan en aan hen is verschenen. Ik verbind deze teksten tegelijk met een kleine terugblik op mijn werk in Tergooi en met een onderstreping van het belang om te leren met onze wonden om te gaan. En te blijven openstaan voor wat komt.