Home » Viering met Rachelle van Andel

Viering met Rachelle van Andel

Op 5 mei gaat voor Rachelle van Andel. De meesten van ons kennen haar natuurlijk omdat ze stageliep in De Kapel. Sinds haar afstuderen werkt ze als vernieuwingspredikant in Eindhoven en zet zich o.a. in voor een inclusieve samenleving, door de verbinding te leggen tussen onze innerlijke zingevingsbronnen en het (samen)leven in de drukke omgeving van de stad. Ook zet zij zich in voor de begeleiding van studenten aan de Technische Universiteit en is ze tijdelijk studentenpastor aan de VU.

In de viering gaat zij samen voor met haar partner Sebastiaan Hexspoor, die coördinator is van Stichting Present Hilversum en trainer bij debat.nl. Ze onderzoeken we samen met u naar wat het betekent mens te zijn. Dat doen we graag op een interactieve manier. We doen onderzoek naar beelden die ons vastzetten en beelden van bevrijding, beelden van die we maken van onszelf en beelden die we maken van de ander. Daarbij putten we uit onze persoonlijke geleefde ervaring die wij in gesprek brengen met Bijbelse beelden.