Home » Viering met Peter Korver

Viering met Peter Korver

Op 12 november is er een groene dienst o.l.v. ds. Peter Korver.

Als Kapel willen we graag aansluiting zoeken bij andere kerken die ervoor gekozen hebben om ‘groene kerk’ te zijn. Eerlijk gezegd staan wij nog helemaal aan het begin. Deze dienst is een aanzet. In de bijbel wordt het woord groen vrijwel altijd gebruikt in relatie tot de landbouwgewassen waarvan mensen eten en leven. Het ontbreken van groen betekent in de bijbelse context veelal het ontbreken van hoop, eerlijke verhoudingen en vrede. Groene kerken geven in een wereld van klimaatverandering en uitbuiting een tegengeluid en laten in meerdere opzichten zien dat duurzaamheid ook praktisch wordt nagestreefd.