Viering met Peter Korver

Zondag 20 februari is ds. Peter Korver onze gastpredikant.

Hij heeft het voornemen om in de viering het thema Troost centraal te stellen. Hij vertelt daar het volgende over: “Waar vinden wij troost, nu dat niet meer vanzelfsprekend te vinden is in een traditioneel geloof? De Canadese schrijver, wetenschapper en liberale oud-politicus Michael Ignatieff schreef een prachtig boek over waar mensen in de loop van de geschiedenis hun troost vonden.

En: hoe kunnen we anderen steunen in hun verdriet? Job klaagt tegen zijn vrienden: “Ach, jullie troosten mij met lege woorden, wat jullie zeggen is niets dan bedrog.” Ignatieff veronderstelt dat er geen troost bestaat zonder hoop. Verrassend genoeg komt hij uit bij de psalmen.”