Home » Viering met Peter Korver en belijdenis

Viering met Peter Korver en belijdenis

Op 15 september doet Jacqueline Maschino in de viering haar belijdenis. De afgelopen twee jaren nam zij deel aan onze gesprekskring Levensvragen en nu wil zij uitspreken waar zij op dit moment staat in haar geloof. Daarmee treedt zij ook toe als lid van de remonstranten. Een kernwoord daarbij is ‘vertrouwen’.

Ds. Korver gaat daarbij in op het verhaal van Jezus die de storm op het meer tot bedaren brengt (Lucas 8 : 22-25).