Home » Viering met Peter Korver

Viering met Peter Korver

Op 27 januari leidt ds. Peter Korver de viering.

We lezen de zogeheten tien geboden op nieuwe wijze. Eerst zetten we ze om van het negatief gebiedende ‘Gij zult niet…’ naar positief geformuleerde levenswijzers, zoals: ik wil leven (i.p.v. Gij zult niet doden) en ik heb genoeg (i.p.v. Gij zult niet stelen).

Daarna lezen we ze door een groene bril. Hoe kan je ze interpreteren in het licht van onze verbondenheid en zorg voor de aarde die aan ons is toevertrouwd?