Home » Viering met Peter Korver

Viering met Peter Korver

Zondag 13 januari stappen we van Lucas 2 (het kerstverhaal) over naar Lucas 3, waar de profeet Johannes in de woestijn een oproep doet aan ‘de mensen’ om tot inkeer te komen.

Wie moesten er toen tot inkeer komen en waarom dan wel? En wie vandaag de dag? En hoe doe je dat?