Home » Viering met Peter Korver

Viering met Peter Korver

Zondag 19 september is ds. Peter Korver onze gastpredikant.

Centraal staat de vraag: ‘Kan ik gelukkiger worden dan ik ben?’ De lezing is uit Psalm 1 en Mattheus 5.
Daarnaast vormt het boek “Can we be  happier?” van emeritus-hoogleraar arbeids-economie Richard Layard een belangrijke inspiratiebron.

Rob van Roon bespeelt het orgel.