Home » Viering met Peter Korver

Viering met Peter Korver

Zondag 22 november gaat ds. Peter Korver voor op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditioneel wordt er dan ook stil gestaan bij ‘de laatste dingen’, de voleinding van hemel en aarde. Een voorstelling daarbij is dat Christus dan weerkeert op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden.

De kern van het heftige verhaal van Mattheus 25 is: uiteindelijk gaat het er in ons leven om of we er zijn voor de medemensen die het ontbreekt aan voedsel, kleding, gezondheid en een veilige plek. In deze viering worden brood en wijn gedeeld indachtig de woorden van Huub Oosterhuis (uit Tussentijds lied 107):

Dat brood dat wij moeten eten
om niet verloren te gaan.
Wij delen het met elkander
ons hele mensenbestaan.

Vergeet niet u aan te melden op info@dekapel.nu