Home » Viering met Peter Korver

Viering met Peter Korver

Deze viering vervalt i.v.m. het Coronavirus.

Op 29 maart, de vijfde zondag van de 40-dagentijd, lezen we twee opstandingsverhalen, over mensen die levend dood zijn en van dood tot leven komen. Het gaat om het visioen van de profeet Ezechiël 37 en het verhaal over Lazarus die door Jezus weer tot leven wordt gewekt (Johannes 11). 

Voorganger is ds. Peter Korver.