Home » Viering met Monika Rietveld

Viering met Monika Rietveld

Zondag 18 augustus vieren we samen met de lutheranen in de Kapel.

Bij de lutheranen wordt met enige regelmaat gesproken over onze naaste. Je naaste liefhebben als jezelf is de gangbare term. Vaak weten we dan in te vullen wie onze naaste is. Maar van wie zijn wijzelf naaste, weten we dat ook? Het thema van de Viering waarin Monika Rietveld zal voorgaan is naaste zijn.