Home » Viering met Monika Rietveld

Viering met Monika Rietveld

Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Van oudsher worden op deze zondag de overledenen van het afgelopen jaar genoemd. De Kapel doet dit tegenwoordig rond Allerzielen.

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we de Maaltijd van Brood en Wijn. In deze viering zitten we aan tafels omdat samen aan tafel gaan ons zo kan verbinden. Gemeenschap zijn is samen delen in lief en leed en zo vieren we ons vrijzinnig gemeenschap zijn deze ochtend met brood en wijn in verbinding met elkaar. Het Diaconieteam verleent haar medewerking en Monika Rietveld is onze voorganger.