Home » Viering met Monika Rietveld

Viering met Monika Rietveld

Op 29 juli gaat Monika Rietveld voor in de Viering.

We vinden in de Bijbel de uitspraak Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis, van wat boven in de hemel, of onder op de aarde is, of in het water.

En toch, iedere religie heeft weer eigen godsbeelden en misschien hebben we allemaal wel eigen- lees andere –godsbeelden. We gaan deze ochtend de verschillende godsbeelden eens nader bekijken. Overdenk uw eigen godsbeeld alvast eens.

Aanvang 10.30 uur in de Kapel.