Home » Viering met Machteld van Woerden

Viering met Machteld van Woerden

Op 14 maart zal ds. Machteld van Woerden opnieuw bij ons voorgaan. Na haar emeritaat in 2015 is zij, naast het voorgaan in vieringen, actief als vertaler van de website van de Monshouwer Stichting, geeft ze leerhuizen en maakt ze vooral veel muziek!
Zij vertelt over de viering: “De vierde zondag in de 40- dagentijd -zondag Laetare, verheug u- is een hoopvolle dag middenin de lijdenstijd. Het is een dag waarop we stilstaan bij toekomst, bij de betekenis van het vieren van Pesach, en bij de meervoudige betekenis van het woordje ‘genoeg’. We lezen uit Jozua 5 over het eerste Pesachfeest op heilig grond na de veertig lange woestijnjaren. De evangelielezing is uit Johannes 6, 4-15 waar het gaat over de deling van het brood (de goede boodschap?) en de mededeling dat er genoeg is voor iedereen. Hoe zien wij dat nu? Genoeg voor iedereen?”

Aanmelden is noodzakelijk: info@dekapel.nu