Home » Viering met Joost Röselaers

Viering met Joost Röselaers

Op 11 maart ontvangen we ds. Joost Röselaers. Hij is algemeen secretaris van de remonstranten en predikant van Vrijburg Amsterdam. Tot 2017 was hij predikant van de Nederlandse Kerk in Londen. Thema van de dienst is: ‘Hoe vergeef je iemand?’ aan de hand van een tekst uit het evangelie van Mattheus: niet tot zevenmaal moet u vergeven, maar tot zeventigmaal zevenmaal.