Home » Viering met Joke Werner

Viering met Joke Werner

Op 10 november gaat voor de eerste keer bij ons voor Joke Werner uit Bussum.

Zij schrijft: Na mijn studie Theologie en Levensbeschouwing kwam ik in contact met (toen nog de NPB) de Vrijzinnigen in Bussum. Inmiddels ben ik bijna tien jaar werkzaam in het ouderenpastoraat waar ik heel plezierig mag samenwerken met ds. Peter Korver. Daarnaast bezoek ik ook de ouderen van de vrijzinnige gemeente De Engel in Huizen. Tevens ben ik regelmatig te horen in verschillende Vrijzinnige gemeenten over wat mij bezighoudt. Het creatieve proces van het (over)denken, de keuze van liederen en waar mogelijk attent zijn op de actualiteit vind ik een heerlijk onderdeel van mijn werkzaamheden.

Met het thema voor de komende dienst zult u horen over een heikel en actueel onderwerp, waarbij vrijzinnigheid en religiositeit beide aan bod komen. De titel van mijn overdenking is: ‘Waar kies ik voor? Ik en natuur of ik ben natuur’.

Ik heb die vraag de laatste tijd vaak gesteld aan familie en vrienden Ik zou u willen uitnodigen om ook eens te bezien wat uw antwoord op deze vraag zal zijn. Mijn antwoord hoort u op 10 november. Graag tot dan.