Home » Viering met Joke Werner-van Slooten

Viering met Joke Werner-van Slooten

Op 17 januari ontvangen we Joke Werner-van Slooten. Zij is pastoraal werker van Vrijzinnigen Nederland in zowel Naarden-Bussum als in Huizen. Zij schrijft ons: “Ik verheug erop, omdat het door corona inmiddels langer dan een jaar geleden is dat ik, toen voor de eerste keer, in de Kapel was en er goede herinneringen aan bewaar.

Wat is er in dat jaar veel veranderd en gebeurd! Het thema van deze morgen zal worden: Stem en tegenstem. Iets wat we ook zeer sterk hebben gemerkt in de achterliggende tijd. Maar is de tegenstem altijd negatief of kan een tegenstem juist tot nadenken brengen?

We zullen het horen en er hopelijk zelf ook weer over nadenken: Wat hoort men als ik wat zeg? Stem of tegenstem?

Ook te volgen via de live stream.