Home » Viering met Joke Werner

Viering met Joke Werner

Deze viering vervalt i.v.m. het Coronavirus.

Op 22 maart is Joke Werner onze gastpredikant.

Thema van deze morgen is STEM EN TEGENSTEM. Er zijn zoveel verschillende soorten stemmen: we horen boze stemmen, bemiddelende stemmen, ego stemmen, zwakke stemmen, stemmen met vermeende humor en stemmen met echte humor, harde stemmen, weerzinwekkende stemmen, mondige en onmondige stemmen. Er zijn moedige stemmen en tegenstemmen.

Soms zijn die tegenstemmen gewetensvolle stemmen en soms zijn er stemmen om ons te misleiden. Maar ook horen we soms, als we goed luisteren, zachte stemmen. Stemmen die ons raken. Hoe klinkt onze stem?