Home » Viering met Irene Hörst

Viering met Irene Hörst

Zondag 2 mei gaat Irene Hörst bij ons voor.

Ze schrijft over de viering het volgende: het thema van de viering heb ik nog niet voor ogen, maar gezien de tijd van het jaar waarin doorgaans veel gevoelens een rol spelen – herdenken, de lente en hopelijk ook vreugde over een zich verwijderende corona – ga ik met Herman Gorter aan de slag. Een nieuwe lente met een nieuw geluid! 

Rob van Roon bespeelt het orgel