Viering met het Vieringenteam

Enkele leden van ons Vierin­genteam nemen ons deze zondag mee op weg naar Pasen.

Boeiende rituelen, mooie muziek en bijzondere teksten of gedichten zullen langs komen.

Hoe precies, dat weten we nu nog niet.

Een aantal vieringen wordt door mensen uit de gemeente verzorgd.

We hebben een standaardliturgie, waar we ook regelmatig weer van afwijken. Dat maakt dat elke viering anders is. Meestal wordt er uit de bijbel gelezen, maar een gedicht of een bijzonder verhaal of een filmfragment kan ook de rode draad in de viering zijn. Vaak is er in de viering een ‘open ruimte’, een moment waarop kerkgangers zelf iets kunnen inbrengen over het thema of de preek. Regelmatig is er een het-kan-anders-viering, een viering waarin geëxperimenteerd wordt met de vorm. We zijn nu eenmaal een vrijzinnige geloofsgemeenschap.

Elke viering wordt muzikaal ondersteund.  Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.