Home » Viering met Hans le Grand

Viering met Hans le Grand

Op 17 maart gaat rev. dr. Hans le Grand voor, welbekend vrijzinnig predikant die thans bezig is met het voorbereiden van een systematisch theologisch proefschrift over de theologie van de zinzoeker.

In deze viering gaat hij in op het manifest: Mijn religie is liefde. Dit manifest, te vinden op www.mijnreligieisliefde.nl,  is een document waarin we, in tegenstelling tot de Nashville documenten, een verbinding gemaakt wordt tussen mensen van verschillende aard en levensbeschouwing.