Viering met Esther van der Panne

Esther schrijft het volgende: “Lang geleden heb ik theologie gestudeerd. Ik werkte eerst bij organisaties op het gebied van kerk en samenleving. Daar (en ook door vrijwilligerswerk) leerde ik hoe waarde- en betekenisvol het is om ‘gewoon’ bij mensen te blijven en echt naar hun verhaal te luisteren.
Maar de wereld van schrijven, redigeren en publiceren trok mij ook en ik werk nu al een heel aantal jaren bij een uitgeverij.

Via de uitgeverij leerde ik de Remonstranten kennen en die manier van geloven sprak me aan. Verlangen om alsnog predikant te worden sluimerde al langer en zo heb ik de stap gezet naar het Remonstrants Seminarium. Na de zomer hoop ik proponentsexamen te doen.”