Home » Viering met Elly van Kuijk

Viering met Elly van Kuijk

Op 16 februari gaat Elly van Kuijk voor.

Het woord gaspredikant is niet helemaal op haar van toepassing, want zij is lid van De Kapel. Vorig jaar deed zij haar proponentsexamen na het voltooien van de opleiding aan het Remonstrants Seminarium.

Zij schrijft: In deze viering wil ik graag met u nadenken over omkijken of vooruitkijken. Inspiratiebron daartoe vormen drie verhalen waarin zout een rol speelt. Allereerst is daar het verhaal van Lot en zijn vrouw, opgetekend in Genesis 19. Vervolgens lezen we over dit witte goedje in Mattheüs 5 én kijken we naar de wijze waarop de hoofdpersonen in de bijzondere roman Het Zoutpad van Raynor Winn omgaan met de begrippen die vanmorgen centraal staan.