Home » Viering met Elly van Kuijk-Spaans

Viering met Elly van Kuijk-Spaans

Op 8 september gaat Elly van Kuijk-Spaans voor. Zij heeft de dag ervoor haar proponentsexamen afgelegd en mag zich nu dominee noemen. Zij is lid van onze geloofsgemeenschap en wij zijn natuurlijk best trots op haar.

Uitgangspunt voor de viering op deze zondag vormen de lezingen uit Deuteronomium 30, vs 15-20, waarin het hedendaagse credo ‘Leef!’ lijkt te resoneren en Johannes 2, vs 1-12, waarin we meekijken bij het bruiloftsfeest in Kana. Wat nu als het feestje, dat ons leven lijkt te moeten zijn, in het water dreigt te vallen? Wie of wat biedt dan soelaas?