Home » Viering met ds. Willy Metzger

Viering met ds. Willy Metzger

In de maanden juli en augustus worden alle diensten gezamenlijk met de Lutherse Gemeente gehouden. Dat betekent dat wij twee zondagen te gast zijn in de kerk aan de Bergweg en er drie maal een Lutherse predikant voorgaat.

De eerste dienst op 1 juli is in de Kapel en wordt geleid door ds. Willy Metzger, predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Het Gooi.  Ds. Willy Metzger is predikant van de Lutherse gemeente Het Gooi, die ‘vierplekken’ heeft in zowel Bussum als Hilversum. Sinds 2005 werkt hij als predikant in Naarden-Bussum en sinds  2015 ook voor Hilversum. Daarvoor diende hij de Lutherse gemeente Purmerend en Amsterdam. Ds. Metzger werd in het zuiden van Duitsland geboren en tijdens zijn studie theologie kwam hij naar Nederland. Dat was eerst voor een jaar, maar nu al 30 jaar.

Zondag 1 juli 2018, de 2de van de zomer volgens het oecumenische leesrooster is het thema “bevrijd en opgericht” en horen we verhalen uit Jesaja 3 en 4 over het herstel en het tot bloei komen van het land Israël en het verhaal van de evangelist Marcus 5: 21-43 over het dochtertje van Jaïrus, dat verweven is met dat van de bloedvloeiende vrouw.