Home » Viering met ds. van Woerden

Viering met ds. van Woerden

Op 8 maart is ds. Machteld van Woerden onze gastpredikant. Zij studeerde theologie aan de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam. Na haar afstuderen werkt ze enkele jaren als predikant in de Gemeente Amsterdam. Machteld studeert ook solozang aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. 

Begin jaren ’80 gaat zij vervroegd met emeritaat om zich geheel aan de zangkunst te wijden. Na haar pensionering bij het Groot Omroepkoor in 2006 gaat Machteld opnieuw als predikante werken, ditmaal in de Doopsgezinde gemeente Baarn–Soest. Thema van deze dienst: Topontmoeting. 

De lezingen zijn Exodus 24:12-18 en Mattheüs 17:1–9.