Home » Viering met ds. Joep de Valk

Viering met ds. Joep de Valk

Op 19 november ontvangen we ds. Joep de Valk (1954) als gastpredikant.

Hij is remonstrants predikant in de Vrijburg in Amsterdam. In een vorig leven is hij technisch en bedrijfskundig opgeleid, om te eindigen als ondernemer. Na verkoop van zijn bedrijf heeft hij zich gericht op theologie en op mensen aan de rand van de samenleving, in daklozenopvang, verslavingszorg en schuldsanering.