Viering met Ds. Akke-Clara Thimm-Stelwagen en het Kapelkoor

Op zondag Oculi (=ogen) zoeken onze ogen de Eeuwige (Psalm 25), de bron van liefde en kracht.

We lezen samen Psalm 25 uit 150 Psalmen Vrij van Huub Oosterhuis en Romeinen 7:14-25.

In dit gedeelte van de brief van Paulus aan de Romeinen gaat het erover, waarom we het kwade doen, terwijl we toch eigenlijk allemaal het goede willen?

Een boeiende vraag!

Het Kapel koor zingt prachtige liederen die passen in de lijdenstijd.