Home » Viering met Alain Verheij

Viering met Alain Verheij

Alain Verheij (30) ging al eerder voor in De Kapel, en verzorgde in 2016 een Kapellezing.

Als randkerkelijk theoloog en schrijver zoekt hij naar de relevantie van het christelijk geloof voor een seculiere maatschappij. Op 23 juni staat Jezus’ ontmoeting met een bezeten man centraal. Vragen die daarbij opkomen zijn: wat kan zo’n Bijbels genezingsverhaal ons anno 2019 nog zeggen? Hoe gaan wij om met mensen aan de rand van de samenleving?