Home » Viering met onze 3 voorgangers

Viering met onze 3 voorgangers

De openingsdienst van het seizoen 2017-2018 vindt plaats op 10 september. Thema is: Houvast.

Vrijzinnigen zijn in de eerste plaats zoekers naar zin en betekenis, maar hebben zij ook ergens houvast? Iets waar je je aan vast kunt houden in voor- en (vooral) tegenspoed? Enkelen uit ons midden, maar ook onze stagiaire Rachelle van Andel, vertellen waar zij houvast aan hebben. De dienst wordt geleid door de drie eigen voorgangers.

Het Kapelkoor o.l.v. Annette van Tol ondersteunt de dienst. Zij zingen vóór ons en mét ons. En natuurlijk ter ere Gods.