Home » Viering God en de dieren

Viering God en de dieren

Op 30 juni draait de viering om ‘God en de dieren’. 

De eigen plaats van de niet-menselijke schepselen wordt vaak over het hoofd gezien in de uitleg van Bijbelteksten. Dieren hebben echter een veel grotere plaats in het Bijbelse wereldbeeld dan in het moderne westerse. Dat is van betekenis in het kader van de grote ecologische vragen van onze tijd, zoals de alarmerende berichten over de snelle afname van het aantal planten- en diersoorten op aarde, of, anders gezegd, de bedreiging van biodiversiteit.